top of page
Vyhledat

Vyhlásenie splnomocnenca

Pri príležitosti spustenia sčítania obyvateľstva

Sčítanie obyvateľstva je pravidelné zisťovanie štatistických údajov a jeho výsledky majú priamy vplyv na budúcnosť krajiny. Po prvýkrát v dejinách Slovenska sa zber dát skutoční výlučne elektronickým spôsobom a obyvateľ bude sám vyplňovať sčítací formulár. V prípade potreby budú môcť obyvatelia od 1. apríla do konca októbra využiť možnosť tzv. asistovaného sčítania, kedy obecné a mestské úrady budú poskytovať technickú i metodickú pomoc.


Výsledky sčítania budú mať priamy a nepriamy vplyv aj na každodennú aplikáciu menšinových práv: na používanie menšinových jazykov a tiež na rozvoj kultúry a školstva menšín. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pripravil v poslednom období v spolupráci so Štatistickým úradom informačnú a propagačnú kampaň k sčítaniu v menšinových jazykoch. Svoje materiály zaslal voleným zástupcom 13 národnostných menšín a menšinovým organizáciám a vyše 780 menšinovým obciam a mestám. Počas prípravy úrad splnomocnenca pripravil 14 krátkych videí o dôležitosti sčítania z pohľadu národnostných menšín.


“Apelujem na všetkých obyvateľov, aby sa zúčastnili na sčítaní obyvateľstva, neverili falošným správam o zneužití svojich údajov a nebáli sa priznať si svoju národnosť a materinský jazyk. Údaje o etnicite sú či už pre existujúce menšinové práva, alebo pre nastavenie ďalších opatrení veľmi dôležité. Elektronické formuláre sú k dispozícii aj v piatich menšinových jazykoch: v maďarčine, rómčine, rusínčine, ukrajinčine a nemčine.” - zdôrazňuje splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky.
15 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page