top of page
Vyhledat

Máme výsledky sčítania za rok 2021

Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa v otázke „Aká je vaša národnosť?“ k slovenskej národnosti prihlásilo 83,8 % obyvateľstva, čo predstavuje takmer 4,6 milióna obyvateľov s trvalým pobytom. K národnostným menšinám sa prihlásilo 600-tisíc obyvateľov, čo tvorí 10,8 % z celkového počtu obyvateľstva s trvalým pobytom. K maďarskej národnosti sa prihlásilo 422,1 tisíca obyvateľov, rómsku národnosť uviedlo 67,2 tisíca obyvateľov, českú 29 tisíc, rusínsku 23,7 tisíca. Podiely ostatných národností sú menšie ako 0,2 %.


Na získanie komplexného obrazu národnostného zloženia obyvateľstva Slovenska mali obyvatelia prvýkrát v histórii možnosť uviesť príslušnosť k ďalšej národnosti prostredníctvom otázky „Hlásite sa aj k ďalšej národnosti?“. Celkovo sa na úrovni celej republiky k ďalšej národnosti prihlásilo 306,2 tisíca obyvateľov, tzn. 5,6 % obyvateľstva s trvalým pobytom. Ako ďalšiu národnosť uviedlo slovenskú národnosť 55,5 tisíca obyvateľov, rusínsku 39,8 tisíca obyvateľov, maďarskú 34,1 tisíca obyvateľov, rómsku 89-tisíc obyvateľov, českú 16,7 tisíca obyvateľov. V prípade rómskej a rusínskej národnosti sú vyššie početnosti v ďalšej národnosti

Z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vyplýva, že 81,8 % obyvateľstva v detstve používalo slovenčinu.

Iný materinský jazyk ako slovenský uviedlo 12,5 % obyvateľov Slovenska. Druhým najpočetnejším materinským jazykom je maďarčina, tú označilo takmer 8,5 % obyvateľstva ako svoj materinský jazyk. Rómčinu ako materinský jazyk uviedlo 1,8 % obyvateľov, čo predstavuje tretí najpočetnejší materinský jazyk na Slovensku. Rusínsky jazyk je štvrtý najpočetnejší materinský jazyk (0,7 % obyvateľstva), piatym najpočetnejším materinským jazykom je čeština (0,6 %). Ostatné najpočetnejšie materinské jazyky sú ukrajinský, ruský, anglický, nemecký, poľský, vietnamský.


Zdroj: ŠÚ SR

49 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page