top of page
Vyhledat

Ladecká notečka

Kotlíkový guľáš a dobrá nálada


Tento aj minulý rok sa v obci Ladce niesol v znamení rušení tradičných podujatí, na ktoré sme si zvykli a tešili sa na ne. Dôvodom bola pandemická situácia, ale aj často sa meniace opatrenia, ktoré pre kultúrne podujatia platia. Obec ako usporiadateľ je povinná tieto nariadenia rešpektovať a zabezpečiť aj ich dodržiavanie.


Podujatia ako Dni obce Ladce, Ladecký kotlík alebo Ladecká notečka nie je možné zorganizovať zo dňa na deň. Ich plánovanie trvá niekoľko mesiacov z dôvodov, ako sú zabezpečenie pódia, ozvučenia, osvetlenia, voľných termínov interpretov či zaplatenie zálohy vystupujúcim interpretom. S predstihom sa posielajú aj žiadosti o dotácie na jednotlivé podujatia, ktoré môže podporiť Trenčiansky samosprávny kraj. Ak sa teda počas plánovania akcie menia pravidlá a hrozí, že podujatie bude zrušené takpovediac na poslednú chvíľu, treba zvážiť, či energia, ktorú organizátori vo voľnom čase podujatiu venujú, nie je zbytočná.Keď sa tohtoročné leto situácia zlepšila, rozhodli sme sa, že sa do organizovania podujatí predsa len pustíme. Síce v menšom rozsahu, ale s cieľom osviežiť kultúru v našej obci. Spojili sme dokopy tri podujatia – obľúbený, už v poradí ôsmy Ladecký kotlík, ktorý sa v roku 2020 nekonal, stretnutie heligónkarov a koncert DH Ladčanka pri príležitosti 100. výročia založenia dychovej hudby v Ladcoch. Dôvodom spojenia akcií bol aj nedostatok voľných termínov.


S napätím sme očakávali, v akej farbe Covid automatu bude naša obec a teda i okres Ilava od pondelka 20. septembra 2021. Práve farba mala rozhodnúť o tom, či podujatie vôbec bude. V oranžovej farbe a s miernymi obmedzeniami bolo nakoniec možné akciu uskutočniť. Do súťaže o Ladecký kotlík sa prihlásilo 9 tímov. S prihliadnutím na krátky čas propagácie, to považujeme za úspech. Komisia v zložení dvaja profesionálni kuchári, jeden vyžrebovaný z radu súťažiacich, starosta obce a riaditeľka MŠ Ladce, napokon určili poradie a vybrali víťaza.


Prvé miesto a putovný pohár získal Centrik tím, kde bol šéfkuchárom Ľuboš Nagy. Obhájili víťazstvo z roku 2014 a zatiaľ nevynechali ani jeden ročník súťaže. Na druhom mieste sa umiestnil tím DHZ Hloža, ktorému šéfoval Juraj Turza. Na treťom mieste skončil tím Zajacovci z Ladiec pod vedením Miroslava Zajaca ml. Počas celej súťaže všade vládla priateľská atmosféra a dobrá nálada. Celkovú atmosféru dotvárali aj kolotoče, či predajné stánky s občerstvením.

Na stretnutí heligónkarov, ktoré už druhýkrát nesie názov Ladecká notečka, sa zišlo celkovo 75 muzikantov z rôznych kútov Slovenska. Vystupovali jednotlivci aj skupiny. Heligónky jedinečným spôsobom dotvárali atmosféru súťaže. V jednotlivých vstupoch v trvaní 10 až 15 minút sa postupne predviedli všetky vekové kategórie. Posledný účinkujúci vystupoval po 19.00 hodine. Celkovo tak koncert heligónok a dychovky trval 7 hodín.


Heligónkari nešetrili slovami chvály na adresu organizátorov, čo nás veľmi potešilo a dodalo nám energiu do organizovania podujatí aj v ďalšom roku. Veríme, že sa nám podarí obohatiť program aj o účasť heligonkárov z Moravy. Určite by to prispelo k skvalitneniu podujatia

a spestreniu vystúpení o tradičné moravské piesne, či verbuňk.


Rok 2021 bol výnimočný hlavne pre DH Ladčanka. Pôvodne sme plánovali urobiť zo stého výročia nosný program podujatia Dni obce Ladce, kde by sme pozvali aj známe dychové hudby so Slovenska či z Moravy. Žiaľ, v takomto rozsahu sme si nemohli dovoliť akciu zorganizovať. Bohatú históriu a úspechy DH Ladčanka priblížila moderátorka koncertu dychovej hudby Monika Fusková.


Pamätné plakety k stému výročiu odovzdali aktívnym muzikantom DH Ladčanka starosta obce Ing. Jaroslav Koyš a zástupca starostu Dominik Koštialik. Za roky obetavej práce pre dychovku, ale aj pre obec v rámci kultúrnej komisie, bola udelená plaketa dnes už zosnulému kapelníkovi Liborovi Kvasnicovi. Plaketu prevzala jeho manželka Magdaléna.


Veríme, že sa situácia ohľadom organizovania kultúrno-spoločenských akcií v budúcom roku zlepší a že sa naše tradičné obecné podujatia vrátia k režimu, na aký sme boli zvyknutí. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli toto podujatie zorganizovať, ale tiež aj tým, ktorí ho prišli podporiť svojou účasťou. Tešíme sa na vás v roku 2022.


27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page