top of page
Vyhledat

Cyklotrasa

Spoločne za krásami Veľkej Javoriny


Slovenskí a českí lesníci využili eurofondy na to, aby verejnosti sprístupnili najvyšší vrchol pohoria Bielych Karpát (Veľkú Javorinu). Kde je vôľa, je dnes cyklotrasa, ktorej súčasťou nie je len samotná cyklotrasa vybudovaná údolím Vrzávky pod Jelencom ale tiež rekonštrukcia javorinskej cesty.

Viac ako 175-ročné cezhraničné partnerstvo oslávili vybudovaním cyklotrasy v rámci projektu ,,Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli“. Týmto oficiálne lesníci z Lesov ČR

a LESOV SR rozšírili sieť cyklotrás Bielych Karpát. Využité prostriedky boli určené pre objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva tejto významnej oblasti.


Hlavnou aktivitou projektu na českej strane bola stavba a rekonštrukcia cyklotrasy na Veľkú Javorinu až po štátnu hranicu so Slovenskou republikou (2,5 km). „Na českej strane bola taktiež vybudovaná cyklistická infraštruktúra, ktorá bude slúžiť ako českým, tak aj slovenským cykloturistom“, uviedol Libor Strakoš, krajský riaditeľ Lesy ČR, s. p. v Zlíne.

Na slovenskej strane bola hlavnou aktivitou projektu prestavba existujúcej dočasnej zemnej cesty na cyklotrasu „Krivobučková“ v celkovej dĺžke 3,87 km, čím vzniklo predĺženie cyklotrás s okruhom pod Prírodnú rezerváciu Veľká Javorina. Lesy ČR, s.p. zo svojich vlastných finančných prostriedkov investovali do stavby a rekonštrukcie úseku (2,95 km). „Podpora turistiky a cykloturistiky, ako prostriedku pre environmentálne vzdelávanie, spoznávanie lesov a práce lesníkov pri zabezpečovaní plnenia ich celospoločenských funkcií, je jednou z hlavných ciest priblíženia sa verejnosti, čoho dôkazom je aj realizácia tohto cezhraničného projektu.”, uviedol Matej Vigoda, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 1.129.920,86 eur, pričom rozpočet vedúceho partnera Lesy ČR, s.p. je vo výške 689.720,00 eur a rozpočet hlavného cezhraničného partnera LESY SR, š. p. vo výške 440.200,86 eur. Realizácia projektu je naplánovaná do konca apríla 2021, takže napriek súčasnej situácii stále veríme, že bude možné realizovať plánované propagačné aktivity projektu s cezhraničnou účasťou.28 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page